de Bereiding

de Zuivelruimte

Onze producten worden bereid met volle jersey-melk. De zuivel wordt op onze boerderij bereid in de speciaal gebouwde zuivelruimte.
Deze ruimte voldoet aan alle eisen die de HACCP en de COKZ hieraan verbindt.

Zuivelruimte1

Certificering / Kwaliteitseisen

Natuurlijk net als ieder ander bedrijf moeten ook wij ons houden aan bepaalde kwaliteitseisen. Je kunt je wel voorstellen dat zeker bij zuivelproducten er zeer hygiënisch gewerkt dient te worden. Zo dragen wij bij de bereiding altijd schone laarzen een schort en haarnetje.

De COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel) levert zekerheid over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Het COKZ is een uitvoerende controleorganisatie, opgericht op initiatief van de zuivelsector en de overheid, die strikt volgens erkende internationale normen en kwaliteitsstandaards werkt en borg staat voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Natuurlijk maken ze deel uit van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

De COKZ komt halfjaarlijks een controle uitvoeren in onze zuivelruimte, ze controleren onder andere op hygiëne, opslag, temperaturen en of de bereidingslijsten correct zijn bijgehouden. Daarnaast worden alle gemaakte producten iedere 8 weken gemonsterd. Hierbij wordt er gecontroleerd op PH graad, gisten en schimmels, coli-achtige bacteriën, fosfatase en reinheid.

Daarnaast controleert het COKZ ook op het uiterlijk van de producten, en dan met name of de etikettering juist is en of de 'tht' duidelijk staat aangeduid. Sinds medio 2020 handhaven zij strenger op bestaande regelgeving voor verkoop aan derden. Zo hebben wij een voedingswaardetabel op het etiket vermeld en sommige producten voorzien van een sluitzegel. Dit is een vereiste als je aan derden levert, anders kom je simpelweg niet door de keuring.

           

Filmpje yoghurtbereiding

Klik hier voor een youtubefilmpje: Yoghurtbereiding 'van ketel naar fles'