de Bereiding

de Zuivelruimte

Onze producten worden bereid met volle jersey-melk. De zuivel wordt op onze boerderij bereid in de speciaal gebouwde zuivelruimte.
Deze ruimte voldoet aan alle eisen die de HACCP en de COKZ hieraan verbindt.

Zuivelruimte1

Certificering / Kwaliteitseisen

Natuurlijk net als ieder ander bedrijf moeten ook wij ons houden aan bepaalde kwaliteitseisen. Je kunt je wel voorstellen dat zeker bij zuivelproducten er zeer hygiënisch gewerkt dient te worden. Zo dragen wij bij de bereiding altijd schone laarzen een schort en haarnetje en werken wij met handschoenen.

De COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel) levert zekerheid over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Het COKZ is een uitvoerende controleorganisatie, opgericht op initiatief van de zuivelsector en de overheid, die strikt volgens erkende internationale normen en kwaliteitsstandaards werkt en borg staat voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Natuurlijk maken ze deel uit van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

De COKZ komt jaarlijks een controle uitvoeren in onze zuivelruimte, ze controleren onder andere op hygiëne, opslag, temperaturen en of de bereidingslijsten correct zijn bijgehouden. Daarnaast worden alle gemaakte producten iedere 8 weken gemonsterd. Hierbij wordt er gecontroleerd op PH graad, gisten en schimmels, coli-achtige bacteriën, fosfatase en reinheid.